Rûnlieding

In blik efter de skermen fan Tryater (9+)

Diele

In soad minsken dreame derfan om akteur te wêzen. Oaren bliuwe (en sjogge) leaver efter de skermen. Sjoch ris om it hoekje fan in repetysjelokaal, rin troch de ferskate ôfdielingen, fiel oan de kostúms, ferwûnderje dy oer alle technyk en rûk oan it krekt makke dekôr.

Koartsein: sjoch en meitsje mei wat der allegear gebeurt by Tryater.

Doelgroep: elkenien fan 9 jier ôf
Kapasiteit: +/- 25 per rûnlieding
Duur: minimaal 60 minuten
Lokaasje: by Tryater
Priis: € 3,- ynkl. BTW per dielnimmer
Perioade: op oanfraach, it hiele jier troch